Vi är stolta initiativtagare och partners till East Sweden Business Meeting

INITIATIVTAGARE

Norrköpings Kommun

NÄRINGSLIVSKONTORET

Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor.

Kontorets uppgifter är bland annat att underlätta att starta företag, vidareutveckla företag i Norrköping och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Näringslivskontoret driver också frågor inom landsbygdsutveckling och områdesutveckling, och driver olika nätverk, projekt och aktiviteter.

Läs mer på www.norrkoping.se

Linköpings Kommun

Linköpings kommun har höga ambitioner vad gäller näringslivsklimatet. Linköping har under många år utgjort den ekonomiska motorn i regionen och skapar tillsammans med Norrköping och övriga omkringiggande kommuner förutsättningar för en stark tillväxtregion med egen konkurrenskraft.

Linköping och regionen är strategiskt väl placerat med god tillgänglighet till de tre största arbetsmarknadsregionerna i Sverige och har ett starkt lokalt  förankrat universitet i med internationell konkurrenskraft.
Läs mer på www.linkoping.se

Region Östergötland

Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa.

Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet

Läs mer på www.regionostergotland.se

Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren ägs och drivs av drygt 900 företag med över 45000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt. Vi är den samlande och drivande kraften för att företagen i vår region ska få rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Med stort engagemang tar vi aktiv ställning för regionens attraktivitet och framtid. Östsvenska Handelskammaren – för internationell lyskraft i framtidsregionen East Sweden!

Läs mer på www.ostsvenskahandelskammaren.se

Östgöta Media

Vi är en del av NTM. I bolaget ingår mediehusen Corren, NT, MVT och VT. Under varje mediehus finns en bred mediemix av dagstidningar, gratistidningar, nyhetssajter, kommersiella sajter, lokala tv-kanaler samt eventbolaget Mötesfabriken. Våra kunniga mediesäljare planerar och paketerar rätt mediemix för att ge våra kunders marknadsföring bästa möjliga effekt. Östgöta Media är även auktoriserad återförsäljare av Google Adwords samt erbjuder annonsering i sociala medier.

Läs mer på www.ostgotamedia.se

Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Läs mer på www.liu.se

SAMBARBETSPARTNERS

Handelsbanken
Ett initiativ av Linköpings Kommun, Norrköpings Kommun, Östgöta Media, Region Östergötland & Östsvenska Handelskammaren

Designed and Developed by ThemeXpert.